Zaprawy murarskie

Zaprawa Cienkowarstwowa do Silikatów Biała

Właściwości:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • mozo- i wodoodporna

Zastosowanie:

 • do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych
 • do kondygnacji naziemnych, ścian fundamentowych i piwnicznych, ogrodzeń, podmurówek
 • do wznoszenia murów z elementów silikatowych oraz betonu komórkowego i gazobetonu

Główne cechy zaprawy:

 • gotowa do użycia
 • posiada wysoką wytrzymałość
 • plastyczna i łatwa do nakładania
 • wysoce wydajna
 • mrozoodporna
 • wodoodporna
   

Podłoże: elementy przeznaczone do układania w murze muszą być czyste i wolne od kurzu, a w okresie jesienno-zimowym nie mogą być zmrożone.

 

Mieszanie: 5,0 – 6,0 l wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywać stopniowo do wody i wymieszać do jednolitej konsystencji za pomocą wiertarki z mieszadłem.

 

Użycie: zaprawę nakładać za pomocą kielni na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów, zgodnie z zasadami tradycyjnego murowania ścian. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną grubość i całkowicie wypełniać spoiny, chyba że technologia przewiduje inny sposób ich łączenia, np. pióro i wpust. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzędzi - czystą wodą bezpośrednio po użyciu.

 

Parametry techniczne:

 

 • czas gotowości do pracy po wymieszaniu z wodą - ok. 4 godziny
 • wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 N/mm2
 • ok. 2,0 kg na 1 m2/2mm grubości spoiny (ściana o grubości 12 cm)
 • temperatura stosowania od +5 ºC do +30 ºC
 • temperatura użytkowania od -20 ºC do +60 ºC
 • minimalna grubość zaprawy 2 mm
 • maksymalna grubość zaprawy 10 mm
 • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %
 • czas korekty ≥ 10 min
 • frakcja kruszywa ≤ 0,8 mm
   

Dostępne opakowania: worki papierowe 25 kg

 

Uwaga: przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chronić przed wilgocią.

Czas przechowywania - 12 miesięcy od daty produkcji.

 

 Wymagania techniczne:

 

CE

15

  290-2/CPR
  PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010)
    T

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, stosowana na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

  Proporcje składników (masowo, %)

   cement: wypełniacze 1:2,  

   dodatki < 1%

  Klasa reakcji na ogień    A1
  Zawartość chlorków    0,07 % Cl
  Absorbcja wody    0,05 kg/m2min0,5

  Współczynnik przepuszczalności  

  pary wodnej, μ

   15/35  

   wartość tabelaryczna

  (EN 1745:2002 tab. A.12)

  Współczynnik przewodzenia 

  ciepła (λ10, dry)/gęstość

   0,83 W/m·K  

   Średnia wartość tabelaryczna;

   (P=50% i 1800kg/m3

   EN 1745:2002, tablica A.12)

  Trwałość:  

   spadek wytrzymałości po 25 cyklach

   zamrażania-rozmrażania

   ubytek masy po 25 cyklach

   zamrażania-rozmrażania

 

   ≤ 10 % 

 

   ≤ 3 % 

 Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych

   PATRZ  

   Karta Charakterystyki

 

Informacje zawarte w Kartach Technicznych stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2017-04-04

Do pobrania: powrót >
© Optyzar 2016powered by 01studio.eu